NVM Nieuws

Ruimte voor Ruimte verbetert kwaliteit buitengebied

NVM-Agrarisch & Landelijk Vastgoedmakelaars hebben in hun dagelijkse praktijk regelmatig te maken met de Ruimte voor Ruimte-regeling. Wat houdt deze regeling in en welke rol speelt de Agrarisch & Landelijk Vastgoedmakelaar hierbij? We vroegen het aan Theo van Gelder van Van Gelder agrarisch & landelijk vastgoed uit Barendrecht.

‘Vloek van het hoogste bod’ richt zich ten onrechte op makelaars

De vloek van het hoogste bod. Zo noemt hoogleraar Peter van Gool het als iemand er tot zijn grote schrik achter komt dat hij of zij tijdens een bieding op een gewilde koopwoning aan het langste eind heeft getrokken. Net als zijn collega Johan Conijn vindt hij dat makelaars door kopers ten onrechte scheef worden aangekeken op een overspannen woningmarkt als die van Amsterdam. De beide hoogleraren van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) zeggen dit in NVMagazine, dat deze week verschijnt.

Hoe staat het met de woningmarkt in de regio Zuidoost-Brabant?

De NVM-afdelingsvoorzitters zijn als geen ander op de hoogte van de situatie op de woningmarkt in hun regio. Hoog tijd dus om hen hierover aan het woord te laten. Dit keer gaan we in gesprek met voorzitter Chris van Roon van de afdeling Zuidoost-Brabant. “Overal in deze regio is groei, in Eindhoven is de markt zwaar oververhit”, aldus Van Roon.

Column: Roerig jaar

De woningmarkt in Nederland kende een roerig 2017. Er zijn lichtpuntjes, maar ook schaduwkanten. Een goede ontwikkeling is dat de woningmarkt in steeds meer delen van ons land aantrekt. Daartegenover staan gebieden in de grensstreken waar nog steeds weinig vraag is, en een aantal centra van grote steden waar amper nog aanbod is en de prijzen de pan uitrijzen.

Het ondergeschoven kindje

Volgens het CPB zijn sinds 1950 de steden uitgewaaierd tot stedelijke gebieden met een grote diversiteit aan functies en locaties. Daardoor zijn de verschillen tussen stad en platteland ook minder groot geworden. Nederlanders zijn ook veel meer gaan reizen en de mobiliteitspatronen zijn complexer geworden.

Randland

Dit jaar zag ik het woord een paar keer opduiken in de Volkskrant: Randland. Nederland en Holland voldoen blijkbaar niet meer, we hebben een nieuw woord nodig om het grootste deel van ons land aan te duiden: Randland. Als het tegenovergestelde van het beschaafde deel van Nederland: de Randstad.

Toch geen overgangstermijn hypotheken in 2018

Eerder werd unaniem een motie door de Tweede Kamer aangenomen om ook in 2018 een overgangstermijn te hanteren voor hypotheekaanvragen die niet tijdig beoordeeld kunnen worden. Omdat de doorlooptijden van hypotheekverstrekkers vaak lang zijn, is niet gegarandeerd dat een hypotheekaanvraag die in december is aangevraagd ook in december beoordeeld zal worden.

NVM-notitie over vrijkomende agrarische bebouwing valt in goede aarde

‘Samen naar een vitaal buitengebied, mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwing’ is de titel van een notitie die de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed (NVM A&LV) begin november presenteerde. NVMagazine vroeg drie betrokkenen te reageren op de notitie die oplossingen aanreikt voor een betere herbestemming op het platteland. Rijksbouwmeester Floris Alkemade, de Brabantse gedeputeerde Erik van Merrienboer en Ellen van Selm, burgemeester van de gemeente Opsterland en voorzitter van het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten P10 geven hun visie.